बल्लारपूर तालुक्यात तहसील कार्यालय जवळ नगर परिषद चौक बल्लारपूर समोरील मंडपात एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.

बल्लारपूर तालुक्यात तहसील कार्यालय जवळ नगर परिषद चौक बल्लारपूर समोरील मंडपात एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.

Google News

Google News Khabarbat
Google News Khabarbat

Trending now

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News